CURRENT PLEDGES: 148042

 

I alluogi isdeitlau ar gyfer y fideo, cliciwch ar cc (adran dde isaf y sgrin fideo)

Mae Gwarcheidwaid Gwrthfiotigau’n cefnogi strategaeth Ymwrthedd Gwrthficrobaidd y DU, Diwrnod Ymwybyddiaeth o Wrthfiotigau yn Ewrop (18 Tachwedd) ac Wythnos Ymwybyddiaeth o Wrthfiotigau’r Byd.

Datblygwyd Gwarcheidwaid Gwrthfiotigau yn y Gymraeg gan Public Health England mewn cydweithrediad â WHO-Ewrop a Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ymwrthedd i wrthfiotigau yw un o’r bygythiadau mwyaf sy’n ein gwynebu ni heddiw.

Pam mae’n berthnasol i chi: heb wrthfiotigau effeithiol bydd llawer o driniaethau cyffredin yn dod yn fwy a mwy peryglus. Mae ailosod esgyrn sydd wedi torri, llawdriniaethau sylfaenol, a hyd yn oed cemotherapi ac iechyd anifeiliaid i gyd yn dibynnu ar argaeledd gwrthfiotigau sy’n gweithio.

Beth rydym eisiau i chi ei wneud: I arafu’r ymwrthedd, rydym eisiau i chi stopio gwneud defnydd diangen o wrthfiotigau. Tachwedd 18 yw Diwrnod Ymwybyddiaeth o Wrthfiotigau yn Ewrop. Fel rhan o’r diwrnod hwnnw, rydym yn gofyn i bawb yn y Rhanbarth Ewropeaidd, y cyhoedd, y ffermwyr a’r gymuned filfeddygol a meddygol, i ddod yn Warcheidwaid Gwrthfiotigau.

Galwad i weithredu: Dewiswch un addewid syml i ddangos sut y byddwch chi’n gwneud gwell defnydd o wrthfiotigau er mwyn sicrhau na fydd y meddyginiaethau hanfodol yma yn colli pob effeithiolrwydd.

DOD YN WARCHEIDWAD GWRTHFIOTIGAU
DEWISWCH EICH ADDEWID NAWR!

 

RYDW I'N

WEITHIWR GOFAL IECHYD PROFFESIYNOL NEU'N ARWEINYDD

Dewiswch oddi ar y rhestr isod

AELOD O'R CYHOEDD

Dewiswch oddi ar y rhestr isod

FYFYRIWR, ADDYSGWR NEU WYDDONWR

Dewiswch oddi ar y rhestr isod

OPSIWN MYFYRIWR

 

OPSIWN FFERYLLFA

 

Dewiswch neges addewid

Bydd negeseuon yn ymddangos isod

Teitl / enw llawn*
DEWISWCH EICH GWLAD

COD POST*

HANNER CYNTAF Y COD POST yn unig (GIP rhowch god post llawn eich cyfeiriad gwaith)

Sut clywsoch chi amdanom ni?*

Dewiswch oddi ar y rhestr isod

CANIATÂD I GYSWLLT DILYNOL*

Ydi hi'n iawn i ni gysylltu â chi yn y dyfodol am eich addewid gwrthfiotig?

Ydi hi’n iawn i ni gysylltu â chi yn y dyfodol am ddigwyddiadau / gweithgareddau perthnasol a'ch ychwanegu at ein rhestr newyddion?

 

 

Gwnewch yn siŵr bod yr HOLL feysydd gofynnol sydd wedi'u marcio gyda * wedi'u llenwi cyn cyflwyno
Ni fydd eich E-bost na'ch Cod Post yn cael eu cyhoeddi ar y wefan byth