CURRENT PLEDGES: 207365

Antibiotic Guardian Logo
I alluogi isdeitlau ar gyfer y fideo, cliciwch ar cc (adran dde isaf y sgrin fideo)

Ymwrthedd i wrthfiotigau yw un o’r bygythiadau mwyaf sy’n ein gwynebu ni heddiw.

Pam mae'n berthnasol i chi:

heb wrthfiotigau effeithiol bydd llawer o driniaethau cyffredin yn dod yn fwy a mwy peryglus. Mae ailosod esgyrn sydd wedi torri, llawdriniaethau sylfaenol, a hyd yn oed cemotherapi ac iechyd anifeiliaid i gyd yn dibynnu ar argaeledd gwrthfiotigau sy'n gweithio.

Beth rydym eisiau i chi ei wneud:

I arafu'r ymwrthedd, rydym eisiau i chi stopio gwneud defnydd diangen o wrthfiotigau. Tachwedd 18 yw Diwrnod Ymwybyddiaeth o Wrthfiotigau yn Ewrop. Fel rhan o'r diwrnod hwnnw, rydym yn gofyn i bawb yn y Rhanbarth Ewropeaidd, y cyhoedd, y ffermwyr a'r gymuned filfeddygol a meddygol, i ddod yn Warcheidwaid Gwrthfiotigau.

Galwad i weithredu:

Dewiswch un addewid syml i ddangos sut y byddwch chi'n gwneud gwell defnydd o wrthfiotigau er mwyn sicrhau na fydd y meddyginiaethau hanfodol yma yn colli pob effeithiolrwydd.

Mae Gwarcheidwaid Gwrthfiotigau’n cefnogi strategaeth Ymwrthedd Gwrthficrobaidd y DU, Diwrnod Ymwybyddiaeth o Wrthfiotigau yn Ewrop (18 Tachwedd) ac Wythnos Ymwybyddiaeth o Wrthfiotigau’r Byd.
Datblygwyd Gwarcheidwaid Gwrthfiotigau yn y Gymraeg gan Public Health England mewn cydweithrediad â WHO-Ewrop a Iechyd Cyhoeddus Cymru.

DOD YN WARCHEIDWAD GWRTHFIOTIGAU
DEWISWCH EICH ADDEWID NAWR!

RYDW I'N
Dewiswch neges addewid
Bydd negeseuon yn ymddangos isod
HANNER CYNTAF Y COD POST yn unig (GIP rhowch god post llawn eich cyfeiriad gwaith)
CANIATÂD I GYSWLLT DILYNOL
Gwnewch yn siŵr bod yr HOLL feysydd gofynnol sydd wedi'u marcio gyda * wedi'u llenwi cyn cyflwyno
Ni fydd eich E-bost na'ch Cod Post yn cael eu cyhoeddi ar y wefan byth